دریافت فایل پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی (حافظه و فراموشی)

دریافت فایل پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی (حافظه و فراموشی) 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

آموزش و تجه دانش آموزان, حافظه کوتاه مدت, تقطیع, نظام رمزگردانی,پاورپوینت فصل هشتم,روانشناسی تربیتی ,حافظه و فراموشی,علی مصطفایی, حسین زارع و اکبر رضایی,خلاصه روانشناسی تربیتی,پاورپوینت روانشناسی تربیتی

 

توضیحات:

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی (حافظه و فراموشی) نوشته علی مصطفایی، حسین زارع و اکبر رضایی در قالب pptx و در حجم 13 اسلاید:


بخشی از متن:
بر مبنای مدل خبرپردازی یادگیری، فرایند پروراندن خبرها یا اطلاعات شبیه به فرایندهای خبرپردازی در کامپیوترهای سریع مدرن است.
محرکهای محیطی مانند نور، صدا، حرارت، بو و جز اینها به طور  دائم بر گیرندههای حسی ما اثر میگذراند. اجزای نظام حسی مربوط به دیدن، شنیدن، چشیدن، بوییدن و لمس کردن هستند.
تحقیقات انجامشده نشان دادند که ثبت حسی بینایی اطلاعات را حداکثر تا حدود یک ثانیه نگه میدارد. اما ثبت شنوایی بیشتر از آن، یعنی تا حدود 4 الی 5 ثانیه اطلاعات را حفظ میکند.
دقت یا توجه در ادراک اطلاعات و انتقال آنها به حافظه کوتاهمدت نقش اساسی دارد.

 


دانلود مستقیم فایل