علوم اجتماعی · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل پاورپوینت چگونه آموزش علوم با روش مبتنی بر تدریس اعضای گروه (TMTD) امکان پذیر است

دریافت فایل پاورپوینت چگونه آموزش علوم با روش مبتنی بر تدریس اعضای گروه (TMTD) امکان پذیر است 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

پاورپوینت, چگونه, آموزش, علوم, با ,روش, مبتنی, بر ,تدریس ,اعضای ,گروه, (TMTD) ,امکان, پذیر, است,

 

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 42 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

من تصور می کردم تدریس شغلی است که چندان تنوعی ندارد و تنها یک نوع تدریس را در نظر داشتم که در آموزش به گروه خاصی از دانش آموزان که فکر می کردم همیشه هنگام تدریس با آنها روبه رو خواهم بود، به خوبی از عهده آن برمی آمدم اکنون می بینم که تدریس 20 شغل است که در ارتباط با 20 شخصیت متفاوت انجام می پذیرد

(یک معلم متبدی در گفتگو با بروس جویس، دسامبر 1995)

تجارب یادگیری از ترکیب محیط، فرآیند و جو اجتماعی شکل می گیرند. ماهمچون یادگیرندگان با همکاری دانش آموزان و برای آنان به خلق فرصتهایی برای کشف و ساخت حوزه های مهم دانش، و ایجاد ابزارهای قدرتمند یادگیری و زیستن در شرایط اجتماعی مطابق با شأن انسان می پردازیم.با گزینش الگوهای مناسب، محتوا بهجای صورت جزئی به مفهوم کلی، فرآیند به جای پذیرش انفعالی به کاووش سازنده، و جو اجتماعی به جای محدود کننده بودن به شکل گسترش یابنده مبدل می شود

. – social climate

– restrictive

انتخاب ما به دامنه روشهای گوناگون تدریس و نیز کوشش برای توسعه آن از طریق ایجاد الگوهای جدید و مطالعه الگوهایی که دیگران ابداع کرده اند وابسته است اگر الگوها به شکل مطلوبی اجرا شوند، آمار یادگیری بعضاً به چندین برابر افزایش یافته و کنترل مفهومی و کشف مفاهیم که از طریق رویکردهای متداولی تدریس به شیوه «ازبرخوانی» یا (گچ و حرف) ممکن نیست – میسر می شود.

هر الگو نوعی پژوهش درباره تدریس و یادگیریی است: نقاط قوت آنها در این نکته است که هر الگوی تدریس به جای اینکه پیروی کورکورانه از فرمول ها را به ما تحمیل کند، ما را در جهت برسی چگونگی یادگیری شاگردان خود راهنمایی کرده و به پژوهشگران در کلاس درس تبدیل می کند و شرای یادگیری را برای گزینش تجربیاتی جدید برای دانش آموزان مان نوسازی و مهیا می کند.

اندیشیدن درباره نقشهایی که هر کدام به نواعی در جریان تدریس یافت می شوند، انسان را دچار سردرگمی می کند. این نقشها شامل کمک به دانش آموزان برای ارتقای در فهم، دانش، خویشتن شناسی – پرورش اخلاقی و توانایی برقراری ارتبا ط با دیگران هستند

ما به طور همزمان مدیر یادگیری، طراح برنامه درسی، تسهیل کننده، مشاوره، ارزشیابی و بالاخره هر چند با اکراه – متعلق به یک حوزه خاص تسهیل کنده، مشاوره ، ارزشیاب و بالاخره – هر چند با اکراه – متعلق به یک حوزه خاص از دانش سازمان یافته بشر هستیم.

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

توصیف وضعیت موجود

گردآوری اطلاعات (شواهد1)

تجزیه و تحلیل اطلاعات

خلاصه یافته های اولیه

اصول و مبانی تدریس علوم

انواع روشهای تدریس گروهی روشهای فعال یاددهی و یادگیری

معیارهای ارزش یابی

راههای پیشنهاد برای تدریس علوم

چگونگی اجرای راه جدید

گردآوری اطلاعات (شواهد2):

نتایج

با اجرای این روش ها:

نتیجه گیری

 


دانلود مستقیم فایل