ریاضی · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل ترسیمات سریع نمودار ها بدون مشتق

دریافت فایل ترسیمات سریع نمودار ها بدون مشتق 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

ترسیم , مشتق , قدر مطلق , مثلثات , درجه دوم

 

توضیحات:

در این مقاله به کمک مفاهیم و تعریف ها سعی بر آن است ترسیم انواع نمودار ها را انجام دهیم بدون استفاده از مشتق و جدول تغییرات و …

 


دانلود مستقیم فایل