ریاضی · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل طرز پیدا کردن مساحت تقریبی اشکال هندسی نامنظم به وسیله ی قضیه ی پیک

دریافت فایل طرز پیدا کردن مساحت تقریبی اشکال هندسی نامنظم به وسیله ی قضیه ی پیک 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

چند ضلعی ,نقاط مرزی, شبکه ای, مثلث مقدماتی

 

توضیحات:

طرز پیدا کردن مساحت تقریبی اشکال هندسی نامنظم 


طرز پیدا کردن مساحت تقریبی اشکال هندسی نامنظم به وسیله ی قضیه ی پیک

 


دانلود مستقیم فایل