آزمون استخدامی · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل 2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی

دریافت فایل 2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

نمونه سوال تستی نظافتچی,نمونه سوال تستی نگهبان,نمونه سوال تستی سرایه دار,نمونه سوال تستی کارگر ساده, وزارت بهداشت, آموزش پرورش , بانک ,دادگستری ,جهاد کشاورزی ,وزارت علوم ,نمونه سوال استخدامی,نمونه سوال

 

توضیحات:

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی 
 وزارت بهداشت
 آموزش پرورش 
 بانک 
دادگستری 
جهاد کشاورزی 
وزارت علوم 

330 سوال اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی
255 سوال زبان و ادبیات فارسی
205 سوال زبان انگلیسی
742 سوال معارف دین و زندگی
200 سوال ریاضی و آمار
200 سوال دانش کامپیوتر
240 سوال هوش

 


دانلود مستقیم فایل