معارف اسلامی · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل تحقيق نماز جماعت

دریافت فایل تحقيق نماز جماعت 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

, تحقيق, نماز, جماعت,

 

توضیحات:

مقدمه
اهميت و موضوع تحقيق
نماز جماعت و….
آئين اسلام، از بعد اجتماعي مهمي برخوردار است و با عنايت به بركات آثار وحدت و تجمع و يكپارچگي، در بسياري از برنامه‌هايش بر اين بعد، تكيه و تأكيد كرده است.
برگزاري نمازهاي روزانة ‌واجب نيز به صورت جماعت و گروهي، يكي از اين برنامه‌هاست. در اينجا به اهميت «نماز جماعت» و آثار گوناگون آن اشاره مي‌كنيم:
اهميت نماز جماعت
غير از آثار فردي و اجتماعي نماز جماعت (كه به آنها اشاره خواهد شد) پاداشهاي عظيمي براي آن بيان شده كه در اينجا به بعضي از روايات، اشاره مي‌شود.
از رسول خدا(ص)‌ نقل شده كه:
نماز كسي كه صداي اذان را بشنود و بي‌دليل، در نماز جماعت مسلمانان شركت نكند، ارزشي ندارد.
در حديث، تحقير نماز جماعت، به منزلة ‌تحقير خداوند بشمار آمده است.
شركت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بيمه مي‌كند. و براي هر گامي كه به سوي نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب و حسنه در نظر گرفته شده است.
همين كه كسي براي شركت در نماز جماعت از منزل خارج مي‌شود، يا در مسجد، در انتظار نماز جماعت به سر مي‌برد پاداش كسي را دارد كه در اين مدت، به نماز مشغول بوده است.
تعداد حاضر در نماز جماعت، هر چه بيشتر باشد، پاداش آن بيشتر است. اين كلام رسول خدا(ص)‌ است كه فرمود.
حديث جالبي در بيان فضيلت نماز جماعت است كه قسمتي از آن در رساله‌هاي عمليه هم ذكر شده كه ترجمه تمام حديث چنين است:
اگر اقتدا كننده 1 نفر باشد، پاداش 150 نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده 2 نفر باشد، پاداش 600 نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده 3 نفر باشد، پاداش 1200 نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده 4 نفر باشد، پاداش 2400 نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده 5 نفر باشد، پاداش 4800 نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده 6 نفر باشد، پاداش 9600 نماز داده مي‌شود.

 


دانلود مستقیم فایل