دریافت فایل تحقیق انواع موتورها ی الکتریکی

دریافت فایل تحقیق انواع موتورها ی الکتریکی 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

تحقیق, انواع, موتورها, ی, الکتریکی

 

توضیحات:

فهرست
مقدمه
فصل اول : كنترل موتور هاي DC
1. موتور DC
2. راه اندازي
3. ترمز الكتريكي
3-1. ترمز ژنراتوري
3-2. ترمز ديناميكي يا رئوستايي
3-3. ترمز با اعمال ولتاژ معكوس
4. كنترل سرعت موتور هاي DC
4-1. كنترل ولتاژ آرمچير
4-2. كنترل شار ميدان
4-3. كنترل مقاومت آرمچير
5. كنترل توسط يكسو كننده هاي قابل كنترل
6. كنترل توسط برشگر

فصل دوم : كنترل موتور هاي القا يي
1. موتور القايي
2. راه اندازي
3. ترمز الكتريكي
3-1. ترمز ژنراتوري
3-2. ترمز با معكوس كردن تغذيه
3-3. ترمز ديناميكي يا رئوستايي
4. كنترل سرعت موتورهاي القايي
4-1. كنترل با منبع ولتاژ متغير فركانس ثابت
4-2. كنترل با منبع ولتاژ متغير فركانس متغير
4-3. كنترل مقاومت روتور
4-4. كنترل از روش تزريق ولتاژ در مدار روتور
5. كنترل توسط كنترل كننده هاي ولتاژ AC
6. كنترل توسط كنترل فركانس
6-1. اينورتر منبع ولتاژ
6-2. اينورتر منبع جريان
6-3. سيكلو كنورتر
انواع مبدلها
مورتورهايي كه عموماً در محركه هاي سرعت متغير بكار مي روند موتورهاي القايي ، dc و سنكرون هستند . براي كنترل موتورهاي القايي ، يك منبع ac با فركانس ثابت و ولتاژ متغير يا يك منبع ac با ولتاژ يا جريان متغير و فركانس متغيرلازم است. موتورهاي سنكرون به يك منبع فركانس متغير با ولتاژ يا جريان متغير نياز دارند براي كنترل موتورهاي dc يك منبع ولتاژ dc متغيرلازم است . منبع ولتاژ dc متغير براي كنترل موتورهاي القايي و سنكرون نيز بكار مي رود.
در حالت ايده آل مطلوب آن است كه براي يك سرعت تنظيم شده ،سرعت موتور با تغيير گشتاور بار از بي باري تا بار كامل ثابت بماند. در عمل سرعت با افزايشي در گشتاور بار افت مي كند. تنظيم سرعت بصورت زير تعريف مي شود.
سرعت بار كامل – سرعت بي باري = تنظيم سرعت
سرعت بار كامل

مبدل نيمه هادي قدرت
معمولاً مشخصه طبيعي سرعت – گشتاور يك موتور با تمام نيازهاي بار منطبق نيست . بنابراين يك مبدل نيمه هادي قدرت بين منبع و موتور قرار ميگيرد تا مشخه هاي مورد نياز بار تامين شود . مبدل نيمه هادي قدرت (مبدل) انتقال قدرت از منبع به موتور را به نحوي تنظيم مي كند كه مشخصه هاي سرعت – جريان و سرعت – گشتاور با نيازهاي بار سازگار باشد. فرمانهاي كنترلي مبدل در يك واحد كنترل ساخته مي شود كه در سطوح ولتاژ و قدرت خيلي پايين كار مي كند . واحد كنترلي شامل مدارهاي مجتمع خطي و ديجيتالي و ترانزيستورها مي باشد . سيگنال فرمان كه نقطه كار محركه را تنظيم مي كند يكي از وروديهاي واحد كنترل را تشكيل مي دهد به دو دليل واحد كنترلي از مدار قدرت جداسازي الكتريكي مي شود : اولاً در صورت عملكرد ناصحيح مبدل ممكن است منجر به اتصال ولتاژ مدار قدرت به واحد كنترل شود اين امر مي تواند باعث آسيب واحد كنترل شود و سلامت فردي كه با مبدل كار مي كند به خطر بيفتد. ثانياً :مبدلها مقدار زيادي هارمونيك توليد مي كنند و درصورت عدم ايزولاسيون هارمونيكها مي توانند وارد واحد كنترلي شوند ودر كار آن اختلال ايجاد كنند.
ترمز الكتريكي و لزوم آن
در ترمز الكتريكي موتور بصورت يك ژنراتور كار مي كند وگشتاوري با علامت منفي توليد مي كند . ترمز الكتريكي به دلايل زير ممكن است لازم باشد:
1- اگر يك موتور در حال چرخش از منبع جدا شود تنها گشتاور مقابله كننده با چرخش آن گشتاور بار ( . ) خواهد بود . پس از آنكه انرژي جنبشي ذخيره شده در اينرسي آن بطور كامل از بين رفت خواهد ايستاد. در حالتي كه گشتاور بار كوچك است يا اينرسي موتور – بار بزرگ است ،مدت زمان ايست كامل بايستي كاهش يابد كه

 


دانلود مستقیم فایل