مدیریت · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل پاورپوینت مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات (22 اسلاید)

دریافت فایل پاورپوینت مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات (22 اسلاید) 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليت‌هاي پروژه,,,فرآيند برنامه ريزي پروژه,,,کليات و تعاريف اوليه,,,اصول منطق پيشنيازي,,,انواع رابطه پيشنيازي بين فعاليت‌هاي پروژه,,,نحوه مستندسازي تقدم و تاخر فعاليت‌ها,,,ترسيم شبکه تقدم و تاخر فعاليت‌هاي پ,,,

 

توضیحات:

پاورپوینت مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات (22 اسلاید) 


قسمتی از اسلایدها:

آزمون صحت شبكه 
آزمون شبكه تقدم و تاخر در مقابل ساختار ‍WBSپروژه: 
آيا براي هر قلم قابل تحويل، حداقل يك فعاليت در شبكه تعريف شده است ؟ 
  آيا عنوان فعاليتها با “ فعل “ شروع مي شوند ؟
آيا شبكه از نظر ظاهري قابل پيگيري است ؟(نقطه ابتدا و انتها داشته باشد.)
آزمون صحت کلي و منطقي شبکه تقدم و تاخر:
آيا حداقل يک فعاليت بدون پيشنياز، در شبکه وجود دارد؟ (فعاليت ابتدايي)
آيا حداقل يک فعاليت که پيشنياز فعاليت‌هاي ديگر نباشد، در شبکه وجود دارد؟(فعاليت انتهايي)
آيا در شبکه، مابين گره‌ها (فعاليت‌ها) رابطه‌ تكراري تعريف شده است؟
بين دو فعاليت ،دو رابطه نبايد وجود داشته باشد.
آيا در شبكه سيكل يا دور وجود دارد ؟
موضوع پژوهش
عنوان:
طراحی و پياده سازی سيستم‌هاي تشخيص‌دهنده روابط پيش‌نيازي ما بين فعاليت‌هاي پروژه
نکته: در هنگامي‌که فعاليت‌هاي پروژه زياد باشد، تشخيص روابط پيش‌نيازي بسيار سخت، پيچيده و وقت‌گير خواهد بود.

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليت‌هاي پروژه

فرآيند برنامه ريزي پروژه

کليات و تعاريف اوليه

اصول منطق پيشنيازي

انواع رابطه پيشنيازي بين فعاليت‌هاي پروژه

نحوه مستندسازي تقدم و تاخر فعاليت‌ها

ترسيم شبکه تقدم و تاخر فعاليت‌هاي پروژه

آزمون صحت شبكه

مفهوم زير پروژه

 


دانلود مستقیم فایل