دریافت فایل پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (سنجش یادگیری) نوشته علی اکبر سیف

دریافت فایل پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (سنجش یادگیری) نوشته علی اکبر سیف 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,سنجش یادگیری,فصل بیست و یکم 1

 

توضیحات:

پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (سنجش یادگیری) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 66 اسلاید:

بخشی از متن:
سنجش و ارزشیابی آخرین حلقه از زنجیرۀ فعالیتهای آموزشی معلم را تشکیل میدهند و تکمیل کنندۀ سایر فعالیتهای او به حساب می آیند.
معلم، در این مرحله از کار خود، به کمک روشها و فنون مختلف، به سنجش فرایندها و فراوده های یادگیری دانش آموزان اقدام می کنند، و با توجه به نتایج حاصل دربارۀ کم و کیف پیشرفت آنان در یادگیری و توفیق خود در آموزش به داوری می پردازد.
تعریف سنجش
می توان سنجش را به عنوان کاریست فعالیتهای مربوط به گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری دربارۀ دانش آموزان و دانشجویان تعریف کرد.
سنجش به فرایند درک آنچه دانش آموزان یا دانشجویان یاد گرفته اند گفته می شود. (اٌدانل، ریو، و اسمیت، 2007، ص 428).
سنجش یک مفهوم کلی است و همۀ راهها و روشهای جمع آوری اطلاعات دربارۀ عملکرد یادگیرندگان را شامل میشود.
چایلد (2004) می گوید ‘ سنجش یک اصطلاح چندوجهی است که دربرگیرندۀ همۀ فرایندها و فراورده هایی است که ماهیت و میزان یادگیری دانش آموزان را نشان می دهد ‘ (ص 361).
بنا به گفتۀ اِگِن و کاوچاک (2009)، ‘سنجش کلاسی یعنی همه فرایندهای مربوط به تصمیم گیری دربارۀ پیشرفت یادگیری دانش آموزان’ (ص 434).

 


دانلود مستقیم فایل