دریافت فایل پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (احساس و ادراک)

دریافت فایل پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (احساس و ادراک) 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی ,,کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی,روان شناسی عمومی ,حمزه گنجی,خلاصه روان شناسی عمومی ,پاورپوینت روان شناسی عمومی,پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب روان شناسی عمومی ,احساس و ادراک

 

توضیحات:

پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (احساس و ادراک) در قالب pptx  و در حجم 58 اسلاید:

بخشی از متن: 
 احساس  
رابطه ارگانیسم با محیط، به عملکرد اندامهای گیرنده و پاسخ دهنده او وابسته است. در انواع ابتدایی حيوانات، این عملکرد تنها در اختیار یک سلول است. بدین ترتیب که حیوان به همه محرکها پاسخ می دهد. در حيوانات سطوح بالا، سه نوع اندام اختصاصی کاملا متمایز وجود دارد: گیرنده ها، پاسخ دهنده ها و اندامهای رابط بین گیرنده ها و پاسخ دهنده ها. 
اندامهای گیرنده، آنهایی هستند که به کمک محرکها به فعالیت در می آیند. محرک عبارت از یک رویداد خارجی یا داخلی است که تحریکی به وجود می آورد و این تحریک را اندام گیرنده اخذ می کند. اندامهای پاسخ دهنده، آنهایی هستند که در مقابل محرک واکنش نشان می دهند. این واکنش معمولا به صورت ترشح غدد یا انقباض عضله نمایان می شود. بنابراین، می توان گفت که ترشح غدد و انقباض عضله، پاسخ ارگانیسم به محرک است. 
اندامهای رابط، در واقع، دستگاه عصبی مرکزی است که از نخاع، بصل النخاع، مخچه و مخ تشکیل می شود. 
احساس، یعنی اخذ تحریکهای محیطی از طریق اندامهای گیرنده و انتقال آنها به مراکزی که برای دریافت آنها اختصاص دارند. ادراک، یعنی تعبیر و تفسیر احساس. بنابراین، می توان گفت که احساس، یک فرایند زیستی و واکنش اندام گیرنده به تحریکهای محیطی است. محرکهایی که تحریک ایجاد می کنند عبارتند از مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی، حرارتی و نوری. محرکها انرژی دارند و این انرژی باید در حدی باشد که بتواند گیرنده حسی را تحریک کند. 

 


دانلود مستقیم فایل