معماری · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل دیاگرام فضاها و روند ساخت خانه کودک

دریافت فایل دیاگرام فضاها و روند ساخت خانه کودک 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

دیاگرام فضاها و روند ساخت خانه کودک,فایل DOCX ریزفضاهای خانه کودک,فایل روند ساخت خانه کودک,فایل DOCX برنامه ریزی و کنترل پروژه خانه کودک,معماری خانه کودک,فضاهای خانه کودک,پروژه خانه کودک,مهدکودک,دیاگرام روابط فضاهای خانه کودک

 

توضیحات:

توضیحات:
فایل دیاگرام فضاها و روند ساخت خانه کودک، در حجم 2 صفحه با فرمت DOCX برای دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
دیاگرام خانه کودک:
احداث میانه در سایت
و
به صورت حیاط مرکزی

فضاهای باز فضاهای بسته فضاهای نیمه باز

برنامه ریزی و کنترل پروژه
مراحل ساخت خانه کودک
طراحی اجرا

این فایل به صورت دیاگرام فضاها و روند ساخت خانه کودک در فرمت ورد برای دانشجویان رشته معماری تهیه شده است.

 


دانلود مستقیم فایل