فنی و مهندسی · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل دانلود اتوکد جزییات اجرای دیوار (3dpanel) نقشه های معماری فاز دو

دریافت فایل دانلود اتوکد جزییات اجرای دیوار (3dpanel) نقشه های معماری فاز دو 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

دانلود اتوکد جزییات اجرای دیوار (3dpanel) نقشه های معماری فاز دو شامل جزییات : اجرایی دیوار داخلی و خارجی در طبقات و زیرزمین اتصال دیوار به کف و سقف و تیر , اتصال دیوارهای داخلی به خارجی به هم و به ستون ,اجرای جانپاه و بام , تقویت محل باز شوها ,,,,

 

توضیحات:

دانلود اتوکد جزییات اجرای دیوار (3dpanel) نقشه های معماری فاز دو شامل جزییات : اجرایی دیوار داخلی و خارجی در طبقات و زیرزمین اتصال دیوار به کف و سقف و تیر ، اتصال دیوارهای داخلی به خارجی به هم و به ستون ،اجرای جانپاه و بام ، تقویت محل باز شوها ، نازک کاری روی دیوارها ، نعل درگاه ها ، جزییات اجرایی ره پله می باشد.

 


دانلود مستقیم فایل