پزشکی · فوریه 2, 2022 0

دریافت فایل تحقیق بیماری تشنج و صرع

دریافت فایل تحقیق بیماری تشنج و صرع 

 

دارای مفاهیم کلیدی:

تحقیق, بیماری, تشنج, و, صرع

 

توضیحات:

تحقیق بیماری تشنج و صرع
بهداشت روان به مفهوم تامين و رشد سلامت رواني فردي ـ اجتماعي ،پيشگيري از ابتلا و درمان مناسب بيماريهاي رواني و نوتواني بيماران رواني است و در بهداشت روان فعاليتهاي زير بكار گرفته مي شود.
1 ـ كليه فعاليتهاي كه در جهت تامين و گسترش سلامت رواني فردي و اجتماعي باشد.
2 ـ اقداماتي كه با كمك به درمان به موقع و مناسب بيماريهاي رواني شيوع بيماري را كاهش دهد و از معلوليتهاي بيشتر پيشگيري نمايد.
3 ـ اقداماتي كه بيماران مزمن يا معلولين رواني را بكار و فعاليت فردي و اجتماعي دوباره هدايت و آنان را از معلوليت بيشتر برهاند .
دربهداشت به فعاليتهاي بند اول و دوم پيشگيري اوليه ، به فعاليتهاي بند سوم پيشگيري ثانويه و به فعاليتهاي بند چهارم پيشگيري نوع سوم يا نوتواني ( توانبخشي ) گفته مي شود.
انواع خدمات بهداشت رواني
براي فعاليتهاي بهداشت روان روشها و برنامه هاي متفاوتي وجود دارد كه عبارتند از:
آموزش بهداشت روان
مبارزه با علل بيماري يا عوامل مؤثر در انتقال آن
افزايش مقاومت فردي ـ اجتماعي
مشاوره و راهنمائي
بيماريابي و مداخله اوليه
اصلاح نظام مراقبتي
نوتواني در خانه و اجتماع
حرفه درماني
هريك از اين روشها و برنامه ها ممكن است تمام يا بخشي از فعاليتهاي پيشگيري اوليه ، ثانويه و يا نوع سوم باشند. مبارزه با علل بيماريها و افزايش مقاو

 


دانلود مستقیم فایل